Пътища на балканските зографи

„Пътищата на балканските зографи и поствизантийското художествено наследство в България”, финансиран от Национален фонд „Научни изследвания” (ДФНИ К02/8 от 12.12.2014)

„Пътищата на балканските зографи и поствизантийското художествено наследство в България”, финансиран от Национален фонд „Научни изследвания” (ДФНИ К02/8 от 12.12.2014)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!