Пътища на балканските зографи

За екипа

Членове на екипа

проф. д-р Бисерка Пенкова, изкуствовед, Институт за изследване на изкуствата при БАН и Национална художествена академия bpenkova@gmail.com – ръководител

доц.  д-р Маргарита Куюмджиева, изкуствовед,  Институт за изследване на изкуствата при БАН margaritakj@gmail.com

д-р Цвета Кунева, изкуствовед, главен асистент в Институт за изследване на изкуствата при БАН tsvetavaleva@abv.bg

доц. д-р Иван Ванев, реставратор, Институт за изследване на изкуствата при БАН ivangel@abv.bg

д-р Майя Захариева, изкуствовед, главен асистент в Институт за изследване на изкуствата при БАН mmaia_zaharieva@mail.bg

д-р Мария Колушева, изкуствовед, главен асистент в Институт за изследване на изкуствата при БАН m.kolusheva@gmail.com

д-р Цветан Василев, филолог, главен асистент в катедра „Класическа филология” към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски” csvasilev@uni-sofia.bg

Чуждестранни консултанти

д-р Виктория Поповска-Коробар, изкуствовед, Музей на Македония – Скопие, vvpk@mt.net.mk

д-р Светлана Пейич, изкуствовед, Национален център за опазване на паметниците на културата – Белград (Републички завод за заштиту споменика културе – Београд) svetlana.ceca.pejic@gmail.com

д-р Янис Сисиу, изкуствовед, Министерство на културата на Гърция, Византийски музей – Костур ioannissisiou@gmail.com

error: Content is protected !!