Пътища на балканските зографи

Костур, църква „Св. Богородица Кубелидики” (стенописи от 1495/1496 г.)

Църквата „Св. Богородица Кубелидики”, поглед от югоизток

Местоположение

В най-високата част на гр. Костур (Северна Гърция) се намира емблематичната за града църква „Св. Богородица Кубелидики” (или още „Кастриотиса”). Храмът е бил в укрепения град, в непосредствена близост до крепостната стена, а днес е разположен в пространството между главната улица „Μητροπόλεως” и ул. „Καραβαγγέλη”.

Виж на картата

История

Според някои автори църквата е издигната в края на IX или през X в., но по-разпространеното в литературата мнение е, че тя е построена през XI в. Нейното средновековно название „Кастриотиса” произлиза от гръцката дума κάστρο (лат. castrum, крепост). Наложилото се през Османския период име „Кубелидики” (от турски език „кубе”), подчертава архитектурата, която с купола си се отличава от останалите костурски църкви.

Архитектура

Храмът представлява малка постройка с наос с три конхи и с висок купол, поддържан от четири арки. От запад наосът преминава в тесен, по-голям по ширина, а не по дължина, засводен притвор. Църквата е изграден от камъни и тухли, с тухлена декорация. В края на XV в. е пристроен още един притвор, чийто свод е разрушен и впоследствие заменен с двускатен покрив. Входът е от запад.

Западната фасада на църквата „Св. Богородица Кубелидики”

През 1940 г. голяма част от купола е разрушена по време на бомбандировка, но е възстановена още през 1949 г.

Стенописи

„Св. Богородица Кубелидики” съхранява живопис от няколко етапа на изписване от 1260-1280 г. до XVII в. Макар и разрушени на места, стенописите покриват почти изцяло интериора и западната фасада. Живописта от XV в. се датира точно по посветителския надпис на Андроник от 1495/1496 г., публикуван от Анастасиос Орландос.

Стенописи от 1495/1496 г.

От XV в. са запазени стенописите по западната фасада на църквата, фрагментът в ниския регистър на северната стена на притвора с допоясно изображение на св. Никола и фигурата на св. Мина на кон, също на северната стена, но на втория притвор.

Живописта по западната фасада е зле съхранена и силно избледняла, особено в долния пояс. Най-високата част на фасадата е заета от композицията Дейсис, а под нея са изписани сцени от житийния цикъл на св. Йоан Кръстител: Св. Йоан Кръстител се явява пред Ирод, Обезглавяването на св. Йоан Кръстител, Танцът на Саломе и Пирът на Ирод.

В първия регистър, в отделни рамки са представени Пророк Илия хранен от гарвана и Богородица Страстна северно от входа, както и св. Йоан Кръстител южно от входа. Последното изображение от юг е по-късно изписаната фигура на св. Петка. Днес са видими само силуетите на тези образи, но са запазени техни фотографии, публикувани още от Хрисанти МавропулуЦиуми.

Надписи

Гръцки.

Паралели

Монументалната живопис от 1495/1496 г. в „Св. Богородица Кубелидики” принадлежи към зрелия етап от развитието на костурските ателиета през 90-те години на XV в. Тяхно дело са още фрагментът в църквата „Св. Никола на архонтисата Теологина в Костур (края на XV в.), стенописите в Погановския манастир (1499) и част от живописта в „Св. Петка” в Брайчино (края на XV в.).

Св. Мина на кон от църквата „Св. Богородица Кубелидики”, детайл, и Св. Георги на кон от църквата „Св. Георги” в Кремиковския манастир, детайл

Стенописите от западната фасада на „Св. Богородица Кубелидики” намират най-близкия си стилов паралел в по-голямата част от живописта в притвора на църквата на Кремиковския манастир (1493). Тук трябва да се подчертае и редкия иконографски вариант на образа на св. Йоан Кръстител без крила и със свитък, който присъства в двата паметника.

Цвета Кунева

 

Литература

Ορλάνδος, A. Τά βυζαντίνα μνημεία τής Καστορίας. Αρχείον τω̃ν βυζαντινω̃ν μνημείων τής Ελλάδος IV, Αθήναι, 1938, 125-136.

Πελεκάνιδις, Σ. Καστορία. Βυζαντιναί τοιχογραφίαι. Θεσσαλονική, 1953, πιν. 102-117.

Μαυροπόυλου-Τσιούμη, Χρ. Όι τοιχογραφίες του̃ 13ου αιω̃να στη̃ν Κουμπελίδικη τη̃ς Καστορια̃ς, Θεσσαλονίκη, 1973.

Epstein, A. W. Middle Byzantine Churches of Kastoria: Dates and Implications. – The Art Bulletin, Vol. 62, № 2, 1980, 190-207.

Pelekanidis, S., M. Chatzidakis. Kastoria. Athènes, 1985, 84-91.

Σίσιου, I. Το εικονογραφικό πρόγραμμα στον τρούλο της Παναγίας Κουμπελίδικης και οκοιμητηριακός χαρακτήρας του ναού. – Ниш и Византиjа VI. Ниш, 2008, 245-262.

Галерия

error: Content is protected !!