Пътища на балканските зографи

Работен семинар “Пътища на Балканските зографи

На 26 март 2018 г. в Галерия „Академия” на НХА се проведе работен семинар по проекта „Пътищата на балканските зографи и поствизантийското художествено наследство в България” (ДФНИ К 02/8 от 12.12.2014). Чуждестранните консултанти по проекта д-р Светлана Пейич (Сърбия) и д-р Виктория Поповска-Коробар (Македония) изнесоха лекции за методологическите и практически проблеми, свързани с работата на зографите през поствизантийския период на базата на материал от територията на Печката патриаршия след нейното обновяване през 1557 г. и въз основа на особеностите на паметниците от XVI-XVII в., запазени в земите на днешна Република Македония. Лекцията на д-р Св. Пейич беше на тема „О пракси поствизантиjских живописаца на тлу обновљене Пећке патриjаршие”, а на д-р В. Поповска- Коробар – „Дилеми поврзани со подвижноста и меѓусебните влиjаниjа на балканските поствизантиски зографи”. Лекциите бяха последвани от ползотворна дискусия, в която се включиха членовете на екипа на проекта и присъстващи колеги от различни научни и образователни институции.

error: Content is protected !!