Пътища на балканските зографи

Полезни връзки

Република Албания

Национален исторически музей на Албания – Тирана / Muzeu Historik Kombëtar – Tirana

Национален музей на средновековното изкуство – Корча / Muzeu i Artit Mejestar – Korḉë

 

Република България

Археологически музей – Варна

Българска академия на науките

Българските манастири

Държавна агенция „Архиви”

Институт за изследване на изкуствата – БАН

Национална галерия

Национален археологически музей с институт – БАН

Национален исторически музей

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”

Официален сайт на Св. Синод на Българската православна църква

Столична библиотека

Православие

Регионален исторически музей – Велико Търново

Регионален исторически музей – Враца

Регионален исторически музей – Кюстендил

Регионален исторически музей – Перник

Регионален исторически музей – София

 

Република Гърция

Византийски музей – Верия / Βυζαντινό Μουσείο Βεροίας

Византийски музей – Костур / Βυζαντινό Μουσείο Καστοριάς

Костурска света митрополия / Ιερά Μητρόπολις Καστοριάς

Министерство на културата и спорта / Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Национален център за публикации / Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Света митрополия на Верия, Науси и Кампания / Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας

Солунски университет „Аристотел” / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Френска школа в Атина / École française d’Athènes

Янинска света митрополия / Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

Янински университет / Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

Република Македония

Македонска академия на науката и изкуствата / Македонска академиjа на науките и уметностите

Македонска православна църква / Македонска православна црква

НУ институт за защита на паметниците на културата и музей – Охрид / НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музей – Охрид

НУ институт и музей – Битоля / Национална Установа „Завод и Музеј” – Битола

Община Щип / Општина Штип

Център за културно и духовно наследство / Центар за културно и духовно наследство

 

Република Сърбия

Благо / Treasure

Византоложки институт – Сръбска академия на науката и изкуствата / Византолошки институт – Српска академиjа наука и уметности

Епархии на Сръбската православна църква / Епархиjе Српске Православне Цркве

Международен византоложки симпозиум „Ниш и Византиjа” / Међународни симпозијум византолога „Ниш и Византиjа”

Народен музей – Белград / Народни музеј у Београду

Национален център за опазване на паметниците на културата – Белград / Републички завод за заштиту споменика културе – Београд

Проект Растко

Регионален център за опазване на паметниците на културата – Смедерево / Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево

Философски факултет на Университета в Белград / Филозофски факултет Универзитета у Београду

Централен институт за реставрация – ЦИК / Централни институт за конзервацију – ЦИК

Център за опазване на паметниците на културата – Белград / Завод за заштиту споменика културе града Београда

Център за опазване на паметниците на културата – Нови Сад / Завод за заштиту споменика културе града Новог Сада

 

 

error: Content is protected !!