Пътища на балканските зографи

Базова организация

Институтът за изследване на изкуствата при Българската академия на науките е единственият в България научно-изследователски институт, в който се развива изучаването на историята на българското средновековно изкуство като част от византийското, балканското и източноправославното изкуство въобще.

Институтът за изследване на изкуствата (ИИИзк) провежда фундаментални и приложни научни изследвания, притежава богати архиви; организира авторитетни научни форуми; публикува множество монографии и сборници. Като комплексно звено с пет основни изследователски направления (изобразителни изкуства, музика, театър, екранни изкуства и архитектура), ИИИзк създава благоприятна научна среда за осъществяване на интердисциплинарни изследвания и ежегодно обучение на много докторанти.

http://artstudies.bg/

error: Content is protected !!