Пътища на балканските зографи

Кръгла маса

Пътища на балканските зографи
Резултати и перспективи

кръгла маса

27 юли 2018 г. Галерия „Академия“, НХА

Програма

 

11.00

Кратък отчет за дейностите по проекта(ДФНИ К 02/8 от 12.12.2014)

Маргарита Куюмджиева. „Рукою грешнаго изографа...”. Още веднъж за живописците в късносредновековната и предмодерна епоха

Цвета Кунева. Към въпроса за хронологичните и териториални рамки на костурския художествен кръг от XV – XVI век

Майя Захариева. Кратово като културен и художествен център през втората половина на XV и през XVI век

13.00 пауза

14.30

Бисерка Пенкова. Стенописите от Драгалевския и Куриловския манастир от края на ХVІ век и техният художествен контекст

Мария Колушева. Църквата „Успение Богородично” в Зерват, Албания

Цветан Василев. Езикови и живописни паралели – наблюдения върху надписите в група паметници от края на XVI и началото на XVII век на Балканите

Иван Ванев. Още за преустройствата, етапите на изписване и опазването на църквата в манастира „Св. Йоан Рилски” край Курило

Представяне на бр. 1 на списание „Проблеми на изкуството”

Демонстрация на сайта по проекта

error: Content is protected !!