Пътища на балканските зографи

Църква „Св. Димитър” в Палатиция (1570)

Изглед към олтара и иконостаса

Селището се намира на 15 км източно от град Верия. Църквата е разположена в гробището на селото. Планът й е на трикорабна базилика с една изявена апсида от изток. Покрита е с двускатен дървен покрив. От запад, малко по-късно е добавен просторен притвор, изписан в по-голямата си част през 1591 г.

Според ктиторския надпис от западната стена на наоса, църквата е издигната и стенописвана със средствата на Дафни, като няма единно мнение за разчитането на годината в края на текста. Втори надпис, поместен върху южната стена на протезиса, уточнява времето на изписване на църквата – от април до май 1570 г., и името на зографа – Никола от Линотопи.

В олтара са поместени образите на голям брой епископи, дякони и композиции с евхаристиен смисъл, обичайни за тази част на храма. В централния дял те са допълнени от Божествената литургия, в протезиса – от няколко сцени на деянията и притчите Христови, а в диаконикона е поместен цикъл на св. Никола.

Св. Димитър на трон – южна стена на наоса

Цикълът на Великите празници започва в централната част на олтара и продължава в най-горната зона на целия централен кораб. На места той е разширяван със сцени от други цикли – например около Кръщението са добавени композиции от житието на св. Йоан Кръстител, а Разпятието е обогатено с епизоди, свързани с кръстната смърт на Христос. Същият регистър на северния кораб е зает от сцени на Страстния цикъл и епизоди на Христовите изцеления. В южния кораб част от този регистър е разрушена. Запазени са цикли на св. Богородица и на св. Димитър.

Средният регистър е зает от фигури на светци в медальони. Преобладават образите на мъченици, сред които св. Георги Кратовски, на жени-светици, по-рядко на преподобни (св. Патапий) и епископи (св. Елевтерий). В най-долния ред са представени светци в цял ръст. Върху южната стена пред иконостаса, в плитка ниша, е поместен образът на патрона на храма – св. Димитър на трон, а срещу него върху северната – Дейсис. Останалите изображения са на светци войни, лечители, изтъкнати представители на монашеството (вкл. св. Антоний от Верия), отшелници, както и на арх. Михаил и равноапостолите св. Константин и Елена от двете страни на западния вход.

На мястото си са запазени части от оригиналния дървен иконостас.

Мария Колушева

 

error: Content is protected !!